Aktualizacja Azmodana!

174 Liczba wyświetleń

Podczas sesji “Ask me anything” z deweloperami była mowa o reworku Azmodana. Władca Grzechu otrzymał sporo usprawnień.

Statystyki
 • Zmniejszono zdrowie z 2738 do 2464 pkt.
 • Zmniejszono regenerację zdrowia z 5,7031 do 5,1328 pkt. na sekundę.
Zdolności
 • Generał Piekieł (Cecha) (D)
  • Zmieniono nazwę na: Porucznik Demonów.
  • Nowa funkcja:
   • Azmodan przywołuje Porucznika Demonów przy sojuszniczym najemniku, stronniku lub innym przywołanym przez siebie demonie. Porucznik Demonów będzie co 7 sek. korzystać z Demonicznego Uderzenia, które zabija natychmiast wrogiego stronnika. Czas działania: 20 sek. Czas odnowienia: 60 sek.
   • Zdolności można teraz używać na minimapie.
   • Można używać w czasie podtrzymywania zdolności Wszyscy Spłoną.
 • Kula Anihilacji (Q)
  • Nowe zadanie:
   • Trafienie bohatera lub stronnika w ciągu 1,5 sek. po trafieniu go Kulą Anihilacji zapewnia 2 poziomy kumulacji Anihilacji.
  • Nagroda:
   • Każdy poziom kumulacji Anihilacji zwiększa obrażenia Kuli Anihilacji o 1 pkt., maksymalnie do 400 pkt.
  • Znacznie skrócono czas opóźnienia przed pojawieniem się efektów ostrzegających o uderzeniu.
  • Zmniejszono zasięg z 35 do 30.
  • Skrócono czas użycia z 0,75 do 0,5625 sek.
 • Przyzwanie Demonicznego Wojownika (W)
  • Można używać w czasie podtrzymywania zdolności Wszyscy Spłoną.
  • Nie posiada już ładunków.
  • Demoniczni Wojownicy zadają teraz pobliskim wrogom niewielkie obrażenia co sekundę.
  • Zwiększono zdrowie z 365 do 390 pkt.
  • Zmniejszono obrażenia od ataku z 37 do 28 pkt.
  • Zmniejszono zasięg ataku z 1,5 do 1.
  • Zmniejszono szybkość ruchu z 4 to 3,6.
 • Wszyscy Spłoną (E)
  • Nowa funkcja:
   • Azmodan podtrzymuje promień śmierci na wskazanym przeciwniku i zadaje mu 136 pkt. obrażeń na sekundę przez 2,5 sek. Jeśli podtrzymywanie zdolności nie zostanie przerwane, zada ona celowi dodatkowo 272 pkt. obrażeń.
   • Szybkość ruchu Azmodana spada o 40% podczas podtrzymywania.
  • Wydłużono czas odnowienia z 6 do 8 sek.
  • Zmieniono koszt many z 12 pkt. na sekundę na stałą wartość 30 pkt. many.
  • Zmniejszono zasięg z 7 do 6.
 • Demoniczna Inwazja (R)
  • Nowa funkcja:
   • Przywołuje nad wskazany obszar deszcz Demonicznych Piechurów, z których każdy zadaje przy uderzeniu 65 pkt. obrażeń. Demoniczni Piechurzy zadają 42 pkt. obrażeń, posiadają 750 pkt. zdrowia i utrzymują się przy życiu przez maksymalnie 8 sek. Kiedy piechurzy giną, eksplodują, zadając pobliskim przeciwnikom 65 pkt. obrażeń.
  • Zwiększono zdrowie piechurów z 365 do 750 pkt.
  • Zdrowie piechurów zanika teraz w ciągu 8 sek.
  • Zmniejszono obrażenia od ataku piechura z 51 do 42 pkt.
  • Skrócono czas odnowienia ze 100 do 90 sek.
  • Zmniejszono koszt many ze 100 do 60 pkt.
 • Nowa zdolność bohaterska: Powódź Grzechu (R)
  • Aktywuj, aby kolejna Kula Anihilacji Azmodana nie zużyła many i zadała obrażenia zwiększone o 50%. Czas odnowienia: 30 sek.
Talenty
 • Poziom 1
  • Pragnienie Krwi (Q)
   • Usunięto talent.
  • Bestia Oblężnicza (Q)
   • Usunięto talent.
  • Obżarstwo (Q)
   • Talent przeniesiono z poziomu 4.
   • Nowa funkcja:
    • Wartość poziomów kumulacji Anihilacji gromadzonych za trafianie bohaterów Kulą Anihilacji wzrasta z 2 do 3.
    • Zadanie: Po zgromadzeniu 200 poziomów kumulacji Anihilacji czas odnowienia Kuli Anihilacji zostaje skrócony o 0,25 sek. za każdego trafionego przeciwnika (podwójna skuteczność w przypadku trafienia bohaterów).
  • Nowy talent: Chciwość (Q)
   • Wydłuża okno czasowe, kiedy zabijanie stronników zapewnia Anihilację, z 1,5 do 3 sek.
   • Zadanie: Po zgromadzeniu 200 poziomów kumulacji Anihilacji obrażenia Kuli Anihilacji zadają stronnikom i najemnikom obrażenia zwiększone o 20%.
  • Nowy talent: Gniew (Q)
   • Ataki podstawowe wymierzone w bohaterów posiadających mniej niż 75% zdrowia zapewniają 1 poziom kumulacji Anihilacji.
   • Zadanie: Po zgromadzeniu 200 poziomów kumulacji Anihilacji trafianie bohaterów Kulą Anihilacji zwiększa obrażenia kolejnego ataku podstawowego wymierzonego w bohaterów wykonanego w ciągu kolejnych 4 sek. o równowartość zgromadzonych przez Azmodana poziomów kumulacji Anihilacji.
 • Poziom 4
  • Sługusy Piekieł (Cecha)
   • Usunięto cechę.
  • Piekielne Zastępy (W)
   • Nowa funkcja:
    • Przyzwanie Demonicznego Wojownika tworzy dodatkowego demona, ale jego czas odnowienia zostaje wydłużony o 10 sek.
  • Demoniczny Pancerz (W)
   • Talent przeniesiono z poziomu 13.
   • Nowa funkcja:
    • Demoniczni Wojownicy i Porucznicy Demonów zyskują 35 pkt. pancerza i utrzymują się przy życiu o 4 sek. dłużej.
  • Demon Wojny (Pasywny)
   • Talent przeniesiono z poziomu 16.
   • Nowa funkcja:
    • Ataki podstawowe Azmodana skracają czas odnowienia Przyzwania Demonicznego Wojownika o 0,5 sek., a Porucznika Demonów o 1 sek.
 • Poziom 7
  • Kula Inferno (Q)
   • Usunięto talent.
  • Zniewolony Sługa (Cecha)
   • Usunięto cechę.
  • Żarłoczny Znak (Aktywowany)
   • Usunięto talent.
  • Mistrz Zniszczenia (E)
   • Talent przeniesiono z poziomu 1.
   • Nowa funkcja:
    • Końcowe obrażenia za zdolność Wszyscy Spłoną zostają zadane wszystkim przeciwnikom na obszarze wokół celu, co zapewnia 2 poziomy kumulacji Anihilacji za każdego trafionego bohatera.
  • Nowy talent: Bombardowanie (Q)
   • Po użyciu Kuli Anihilacji zasięg ataków podstawowych wykonanych przez Azmodana w ciągu kolejnych 3 sek. wzrasta o 2,7, a każdy taki atak podstawowy może trafić 2 dodatkowe cele. Trafianie bohaterów atakami podstawowymi wzmocnionymi Bombardowaniem zapewnia 1 poziom kumulacji Anihilacji.
  • Nowy talent: Niezwyciężony Chaos (Q)
   • Jeśli Kula Anihilacji trafi co najmniej 2 bohaterów, Azmodan odzyska 25 pkt. many. Jeżeli Kula Anihilacji trafi co najmniej 3 bohaterów, Azmodan zyska dodatkowo 5 poziomów kumulacji Anihilacji.
 • Poziom 13
  • Hedonizm (Q)
   • Usunięto talent.
  • Nasycenie Mocą (E)
   • Usunięto talent.
  • Nowy talent: Krzepki Wojownik (W)
   • Demoniczni Wojownicy zyskują premię 25% do zdrowia i spowalniają pobliskich przeciwników o 20%.
  • Nowy talent: Pocałunek Cydei (Q)
   • Skraca czas podtrzymywania zdolności Wszyscy Spłoną o 0,5 sek. Jeśli podtrzymywanie zdolności wymierzonej w bohatera nie zostanie przerwane, Azmodan odzyska równowartość 5% swojego maksymalnego zdrowia.
  • Nowy talent: Łańcuch Dowodzenia (Cecha)
   • Porucznicy Demonów zapewniają również premię 25% do zadawanych obrażeń pobliskim sojuszniczym najemnikom, stronnikom lub demonom Azmodana.
 • Poziom 16
  • Demoniczne Uderzenie (Cecha)
   • Usunięto cechę.
  • Grzech za Grzech (Aktywowany)
   • Usunięto talent.
  • Pobór (D)
   • Usunięto talent.
  • Szpony Grzechu (E)
   • Talent przeniesiono z poziomu 4.
   • Nowa funkcja:
    • Zwiększa zasięg zdolności Wszyscy Spłoną o 20%.
    • Jeżeli podtrzymywanie zdolności Wszyscy Spłoną na bohaterze nie zostanie przerwane, jej czas odnowienia zostaje skrócony o 4 sek.
  • Nowy talent: Piekielna Szczelina (E)
   • Jeśli podtrzymywanie zdolności nie zostanie przerwane, obok celu zostanie przyzwany Demoniczny Wojownik, a wszyscy Demoniczni Wojownicy będą zadawać obrażenia zwiększone o 100% przez 4 sek.
  • Nowy talent: Całkowita Anihilacja (Q)
   • Kula Anihilacji zadaje bohaterom dodatkowe obrażenia w oparciu o odsetek maksymalnego zdrowia.
 • Poziom 20
  • Nowy talent: Kartan (R)
   • Demony Azmodana zadają budowlom obrażenia zwiększone o 50%.
  • Nowy talent: Czarna Czeluść (R)
   • Kule Anihilacji wzmocnione Powodzią Grzechu pozostawiają w miejscu trafienia Czarną Czeluść przez 5 sek. Przeciwnicy znajdujący się w Czarnej Czeluści tracą 8 pkt. pancerza na sekundę oraz otrzymują 56 pkt. obrażeń na sekundę.
  • Nowy talent: Pycha (Q)
   • Po zgromadzeniu przez Azmodana 400 poziomów kumulacji Anihilacji obszar działania Kuli Anihilacji wzrasta o 15%, a zadawane przez nią obrażenia o 100 pkt.
  • Nowy talent: Stratowanie (Aktywowany)
   • Aktywuj, aby Azmodan wykonał krótką szarżę i zadał przy tym 240 pkt. obrażeń oraz spowolnił przeciwników na swojej drodze o 60% na 1 sek. Czas odnowienia: 60 sek.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wszystkie pola są wymagane.*